autoonderhouden.nl

Krukas

Wat is een krukas?

Een krukas (ook wel overbrengingsas genoemd) bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen werken samen om de beweging van de zuigers om te zetten in een ronddraaiende beweging. Naast de krukken en de drijfstangen bestaat een krukas ook uit lagers. Deze lagers zorgen ervoor dat de krukas soepel kan draaien en de krachten die op de krukas zijn uitgeoefend worden opgevangen. De overbrengingsas staat hierdoor direct in verbinding met de distributieriem.

Wanneer de krukas draait, wordt de distributieriem of -ketting meegetrokken en draait de nokkenas ook. De nokkenas zorgt voor het openen en sluiten van de kleppen in de cilinders van de motor, wat essentieel is voor het juiste functioneren van de verbrandingsmotor. De nokkenassensor en krukassensor meten hierbij de positie en snelheid van de krukas en geeft deze informatie door aan het motormanagementsysteem.

De vorm en grootte van de krukken op de overbrengingsas kunnen verschillen. Dit is afhankelijk van het type motor en het beoogde gebruik. Zo kan een motor met een hoger vermogen bijvoorbeeld grotere krukken hebben. Dit om meer koppel te leveren en de motor beter te laten presteren.

Bij een viercilindermotor, zoals in vele auto’s, zijn er vier zuigers en vier drijfstangen die verbonden zijn met de overbrengingsas. Bij een zescilindermotor zijn er zes zuigers en drijfstangen en dus ook zes krukken op de overbrengingsas. De exacte configuratie van de overbrengingsas hangt dus af van het aantal cilinders in de motor.

Naast het aandrijven van de wielen van het voertuig, wordt de draaibeweging van de overbrengingsas ook gebruikt om andere systemen aan te drijven, zoals de dynamo die stroom opwekt voor de elektrische systemen van het voertuig of de waterpomp die zorgt voor de koeling van de motor.

Wanneer is een krukas aan vervanging toe?

De levensduur van een krukas hangt af van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van het materiaal waarvan de overbrengingsas is gemaakt, de mate van slijtage door gebruik en onderhoud van de motor. Over het algemeen gaat een krukas van een goed onderhouden motor een lange tijd mee.

Er zijn echter omstandigheden waarin vervanging van de krukas noodzakelijk is. Hieronder zijn een aantal van de meest voorkomende redenen:

  1. Slijtage: Als de krukas tekenen van slijtage vertoont, zoals scheurtjes, barsten of beschadigingen, kan dit leiden tot problemen met de werking van de motor. In dat geval kan het noodzakelijk zijn om de krukas te vervangen.
  2. Lagerschade: Als de lagers die de krukas ondersteunen beschadigd raken, kan de as gaan wiebelen of vastlopen, waardoor de motor niet meer goed functioneert. In zo’n situatie is het noodzakelijk om de krukas te vervangen.
  3. Ongeluk: Bij een ernstig ongeval kan de krukas beschadigd raken, ook al lijkt de schade aan de buitenkant van de motor beperkt. Als de as beschadigd is geraakt, kan dit leiden tot problemen met de werking van de motor en is vervanging vaak de enige optie.

Het is belangrijk om regelmatig onderhoud te plegen aan de motor. Hierbij is het belangrijk om tijdig eventuele problemen met de krukas te laten repareren. Hierdoor kan voorkomen worden dat de as op termijn vervangen moet worden en kan de levensduur van de motor worden verlengd.

Hoe vervang je een krukas?

Het vervangen van een krukas is een complexe en specialistische klus. Dit is meestal uitgevoerd door ervaren monteurs in een autowerkplaats. Wij raden daarom aan om niet zomaar aan de slag te gaan als je niet weet wat je gaat doen.

  1. Verwijderen van de motor: Voordat de overbrengingsas vervangen kan worden, is het nodig om de motor uit het voertuig te verwijderen en uit elkaar te halen. De overbrengingsas bevindt zich namelijk diep in de motor. Hierdoor kan hij alleen bereikt worden wanneer de cilinderkop, het carter en de zuigers gedemonteerd zijn.
  2. Verwijderen van de oude overbrengingsas: Nadat de motor is gedemonteerd, moet de oude overbrengingsas uit de motor zijn. Dit kan betekenen dat er delen van de motor moeten worden losgeschroefd om de overbrengingsas eruit te krijgen. Het is belangrijk om voorzichtig te werk te gaan om schade te voorkomen.
  3. Installeren van de nieuwe overbrengingsas: Nadat de oude overbrengingsas is verwijderd, kan de nieuwe krukas worden geïnstalleerd. Hierbij moet je goed opletten op dat de overbrengingsas op de juiste manier wordt uitgelijnd. Ook moet je de overbrengingsas weer goed vastzetten met behulp van de juiste lagers.
  4. Monteren van de motor: Nadat de nieuwe overbrengingsas op zijn plaats zit, kan de motor weer in elkaar. Dit kan betekenen dat er nieuwe pakkingen en dichtingen moeten worden aangebracht om lekkages te voorkomen.
  5. Testen van de motor: Na de montage moet de motor worden getest. DIt om te controleren of de nieuwe overbrengingsas correct werkt en er geen lekkages zijn.

Het vervangen van een overbrengingsas is een complex en tijdrovend proces dat specialistische kennis vereist. Als je twijfelt over de staat van je overbrengingsas, dan is het verstandig om een professionele monteur te raadplegen.

Krukas aanschaffen

Wil je een krukas bestellen, maar weet je nog niet welke (er in jouw auto past)? Dan raden wij de volgende site aan. Klik op de onderstaande knop en vul vrijblijvend jouw kenteken of automodel in, om super snel te kijken welke krukas er in jouw auto past!

Bekijk ook: