autoonderhouden.nl

Privacy en disclaimer

Informatie op autoonderhouden.nl

Wij kunnen niet garanderen dat alle informatie op onze website foutloos, volledig en/of actueel is. Er zijn daarom geen rechten te ontlenen aan de informatie op deze website. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, programma’s en/of data tegen komen waarvan de copyright bij u ligt, graag het verzoek dit te melden aan ons d.m.v. een e-mail naar sjoerd@autoonderhouden.nl

Daarnaast kunt u als u informatie tegenkomt die niet goed, volledig of actueel is altijd contact opnemen. Wij stellen uw commentaar en/of aanvulling zeer op prijs. Hierdoor kunnen wij onze website erg verbeteren.